Akcja #SmogSTOP

#SmogSTOP! Zacznijmy wreszcie skutecznie walczyć z zatruciem powietrza!

Aby uzmysłowić znaczenie problemu smogu postanowiliśmy zawiesić dziś pomnikowi Mikołaja Kopernika maskę ochronną. Wcześniej spotkaliśmy się na Górze Zamkowej z dziennikarzami, aby przedstawić nasze postulaty dotyczące walki ze smogiem. Natomiast w ubiegłym miesiącu stworzyliśmy stronę Grudziądzki Alarm Smogowy, aby informować o skali zagrożenia tym zjawiskiem w naszym mieście.

Ostatnie dni i tygodnie szczególnie pokazują, że miasto Grudziądz dotyka, podobnie jak wiele innych miast w Polsce, problem dużego zanieczyszczenia powietrza. Regularnie notowane przez stację pomiarową Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska przekroczenia dopuszczalnych norm, negatywne odczucia mieszkańców co do jakości powietrza oraz sam widok smogu nad miastem czarno na białym pokazują, że nasze miasto ma bardzo poważny problem, który trzeba zacząć skutecznie rozwiązywać.

Dane dotyczące jakości powietrza z ostatnich lat pokazują, że Grudziądz jest najbardziej zanieczyszczonym miastem w województwie kujawsko-pomorskim. W ubiegłym roku zanotowano 73 dni, kiedy norma dobowa niebezpiecznego pyłu PM10 została przekroczona! Ubolewamy, że Ratusz ukrywa problem przed mieszkańcami i nawet nie informuje o przekroczeniach przewidzianego prawem poziomu informowania. Doceniamy istnienie programów KAWKA, jednak dane pokazują, że nie są one wystarczającym rozwiązaniem dla problemu zanieczyszczenia powietrza w Grudziądza i z tego też powodu apelujemy o wdrożenie niżej wymienionych rozwiązań.

1) Regularne informowanie o stanie powietrza.

Obecnie mieszkańcy nie są w żaden sposób informowani przez Urząd Miejski o stanie jakości powietrza. Tymczasem liczba dni, w których przekroczone są normy, przekracza 70 (w 2016 roku).

Postulujemy:
– wyświetlanie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza przez cały rok na ekranach w taborze komunikacji miejskiej, na elektronicznych wyświetlaczach przystankowych oraz na głównej stronie portalu miejskiego grudziadz.pl,
– nawiązanie współpracy z lokalnymi stacjami telewizyjnymi, rozgłośniami radiowymi oraz redakcjami gazet w celu publikacji prognoz stanu jakości powietrza obok prognozy pogody.

2) Automatyczne działania w przypadku przekroczenia norm.

Chcemy, aby działania podejmowane przez władze miejskie były z góry ustalonym standardem uzależnionym tylko i wyłącznie od aktualnego poziomu zanieczyszczeń – jak w cywilizowanych miastach Europy.

Dlatego apelujemy o podejmowanie konkretnych działań zawsze, gdy stężenia szkodliwych substancji przekroczą ustalone limity, na wzór norm obowiązujących we Francji:
– gdy średniodobowe stężenie pyłów PM przekroczy 50 µg/m³: przekazywanie do dyrekcji szkół, placówek przedszkolnych oraz żłobków zaleceń dotyczących ograniczenia przebywania dzieci i młodzieży na zewnątrz; dodatkowe informowanie o zanieczyszczeniu powietrza w środkach masowego przekazu,
– gdy średniodobowe stężenie pyłów PM przekroczy 80 µg/m³: wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej; wprowadzenie zakazu ruchu ciężkich pojazdów ciężarowych na terenie miasta (z wyłączeniem dróg krajowych).

3) Działania prewencyjne i długofalowe:
– podłączenie wszystkich lokali komunalnych i socjalnych w Grudziądzu do miejskiej sieci ciepłowniczej,
– dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła i rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej,
– wyposażenie straży miejskiej w narzędzia i procedury pozwalające badać jakość powietrza oraz reagować w przypadku wykorzystania nieprawidłowych i toksycznych paliw w kotłach grzewczych,
– częste mycie ulic. Główne ulice w centrum powinny być myte codziennie, co wpływa pozytywnie na jakość powietrza.

https://www.facebook.com/nowoczesna.grudziadz/

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2021 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?