Apel Nowoczesnej do organów samorządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

kujawsko_pomorskie_bg1920px

APEL

      Kierując się troską o poszanowanie przez wszystkie instytucje, mające realny wpływ na życie obywateli, obowiązującego w Polsce porządku prawnego, zwracamy się do organów samorządowych wszystkich szczebli w Województwie Kujawsko-Pomorskim z apelem o zajęcie stanowiska w sprawie respektowania w swej działalności wszystkich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, bez względu na to, czy zostaną one opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej lub w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

      Art. 190 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w myśl którego „Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne” oraz wydana w jego duchu uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2016 roku jednoznacznie potwierdzają ostateczność oraz moc prawną wyroków Trybunału Konstytucyjnego, niezależnie od tego, czy zostały opublikowane. W praktyce oznacza to, że każda decyzja organów samorządowych, w szczególności każda decyzja administracyjna, oparta być musi o wszystkie istniejące akty prawne tak, by nie rodzić ryzyka jej zaskarżenia w drodze apelacji do Sądu Najwyższego, gdzie będzie rozpatrywana przez sędziów z uwzględnieniem wszystkich, także nieopublikowanych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. W konsekwencji, niezgodne z powyższym postępowanie organów samorządowych, będzie prowadziło wprost do łamania prawa, powodując negatywne konsekwencje dla mieszkańców. Akceptowanie przez organy samorządu dualizmu prawnego jest niedopuszczalne.

       Podstawowym aktem prawnym w Polsce jest Konstytucja, rozumiana jako filar bezpieczeństwa i gwarancja praw wszystkich obywateli. Jednoznaczne wsparcie prawidłowej interpretacji zapisów prawa jest obecnie obowiązkiem każdego, komu Konstytucja nie jest obojętna. Liczymy, że organy samorządowe wszystkich szczebli w Województwie Kujawsko-Pomorskim wesprą swoimi uchwałami starania o utrzymanie w Polsce demokratycznego systemu wartości.

Przewodniczący

Regionu Kujawsko-Pomorskiego

Jacek Warczygłowa

Apel Nowoczesnej do organów samorządowych kuj-pom– plik pdf

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2021 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?