In vitro dla Bydgoszczy

DSC_3929

W sobotę, 9 kwietnia 2016 r., podczas specjalnej konferencji prasowej Poseł Michał Stasiński i Joanna Czerska-Thomas zaprezentowali główne założenia bydgoskiego projektu wspierania zabiegów in vitro z budżetu Miasta Bydgoszczy. Ruszyła też zbiórka podpisów niezbędnych do złożenia obywatelskiego projektu uchwały.

 

Bydgoskie struktury .Nowoczesnej zapowiedziały rozpoczęcie prac nad projektem ledwie w połowie lutego br, a już w sobotę 9 kwietnia, odbyła się jego oficjalna prezentacja. Równocześnie ruszyła zbiórka podpisów niezbędnych do złożenia projektu w Biurze Rady Miasta Bydgoszczy jako obywatelskiego projektu uchwały. Dzięki uprzejmości i wsparciu Nieformalnej Grupy Inicjatywnej „Dziewuchy Dziewuchom” oraz aktywistom z KOD już pierwszego dnia udało nam się zebrać niemal połowę z 1000 potrzebnych podpisów.

Bydgoszczanie, którzy chcą wesprzeć inicjatywę i złożyć swój podpis, mogą pobrać formularz pod TYM linkiem, podpisać go i dostarczyć do biura .Nowoczesnej przy ul. Łęczyckiej 57/12 w Bydgoszczy, lub podpisać go w siedzibie KOD, przy ul. Gdańskiej.

Główne założenia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców Bydgoszczy w latach 2016-2019”:

 1. Podstawa prawna:
 2. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.);
 3. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 16, poz. 95, z późń. zm.)

 

 1. Populacja objęta programem

Wielkość polskiej populacji wymagającej leczenia metodami IVF i ICSI (zapłodnienia pozaustrojowego i docytoplazmatycznego wstrzyknięcia plemników do komórki jajowej), wchodzących w skład technik wspomaganego rozrodu (ART) wynosi około 25 tysięcy par rocznie. Obliczono ją na podstawie danych statystycznych obejmujących iloczyn wielkości populacji niepłodnej w kraju (ok. 1,2-1,3 mln) oraz odsetek par wymagających leczenia metodami wspomaganego rozrodu IVF, ICSI (1-2 proc.), a także danych porównawczych europejskich ośrodków leczenia niepłodności, głównie węgierskich, czeskich i skandynawskich, wykazujących, że zapotrzebowanie na leczenie IVF/ICSI ocenia się na 600-800 cykli/mln mieszkańców.

Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia liczby niepłodnych par dla populacji miasta Bydgoszczy obejmującej 357 653 mieszkańców (dane GUS na 2014 rok) można szacować wielkość niepłodnej populacji na ok. 12033, zaś wielkość populacji wymagającej leczenia metodami IVF/ICSI na około 240 par.

 

 1. Cele programu

– leczenie niepłodności metodami wspomaganego rozrodu w oparciu o przepisy prawa,

określone standardy postępowania i procedury medyczne;

– poprawa dostępu pacjentów dotkniętych problemem niepłodności do metod zapłodnienia pozaustrojowego.

– ograniczenie zjawiska niepłodności i bezdzietności wśród mieszkańców Bydgoszczy;

– obniżenie kosztów leczenia niepłodności ponoszonych przez pacjentów;

– poprawa trendów demograficznych;

– zapewnienie najwyższych standardów leczenia niepłodności wśród mieszkańców Bydgoszczy.

 

 1. Kryteria kwalifikacji par do zapłodnienia pozaustrojowego

Do Programu zostaną zakwalifikowane pary spełniające poniższe kryteria:

– stwierdzona przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu;

– w dniu zgłoszenia do Programu kobieta nie ukończyła 40-tego roku życia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej, potwierdzonej badaniem AMH (powyżej 0.7 ng/mL);

– para zgłaszająca akces do Programu mieszka na terenie miasta Bydgoszczy.

 

 1. Zakres udzielanego wsparcia

Program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Bydgoszczy w latach 2016-2019” zakłada dofinansowanie kosztów jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego dla każdej pary zakwalifikowanej do programu w wysokości do 100 procent, w maksymalnej kwocie 5 000,00 zł, pod warunkiem przeprowadzenia przynajmniej jednej całej procedury przewidzianej w Programie.

 

Koszt ewentualnych kolejnych prób przeprowadzenia zapłodnienia pozaustrojowego ponoszony jest przez pacjentów.

 

Projekt przewiduje możliwość dofinansowania zarówno procedurę zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie), jak i z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie), żeńskich komórek rozrodczych (dawstwo inne niż partnerskie) oraz tzw. adopcję zarodka (również (dawstwo inne niż partnerskie).

 

 1. Koszty dla budżetu miasta

Około 1 mln zł rocznie. .Nowoczesna proponuje pokryć je z budżetu na promocję miasta. Uważamy, że wizerunek miasta przyjaznego rodzinom, dzieciom będzie efektywniejszy niż organizacja np. kolejnych urodzin miasta.

 

 1. Projekt posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

 

 1. Autorzy projektu:
 2. dr hab. n.med. Wiesław Szymański – kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Akademii Medycznej, a następnie Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy w latach 1980-2009, były konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
 3. Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”.

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2021 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?