Konferencja naukowo-samorządowa ,,Kaskadyzacja Dolnej Wisły – szansa czy zagrożenie” 08.09.2016 r.

statek-1

W czwartek 8 września Przewodniczący Regionu Jacek Warczygłowa wziął udział w konferencji naukowo-samorządowej w formie warsztatów terenowych, na temat śródlądowych dróg wodnych w Polsce pn. ,,Kaskadyzacja Dolnej Wisły – szansa czy zagrożenie”. Uczestnicy dyskutowali podczas wielogodzinnego rejsu z Grudziądza aż do ujścia Wisły w Gdańsku.
20160908_104550
W spotkaniu, organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wzięło udział ponad 100 osób, m.in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, wicemarszałek województwa Sławomir Kopyść, Pełnomocnik Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. dróg wodnych Stanisław Wroński, poseł Krzysztof Ardanowski, senator Jerzy Wcisła, Dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Przemysław Daca, Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska Mateusz Balcerowicz, Zastępca Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Robert Kęsy, Prezydent Grudziądza Robert Malinowski, jego zastępca Marek Sikora oraz inni przedstawiciele samorządów.

Referaty wygłosili: prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Zygmunt Babiński i dr Michał Habel z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. dr hab. Edmund Tomaszewski z Uniwersytetu Łódzkiego, dr Grzegorz Chocian z Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ekoprobono, dr Hubert Rabant z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr Janusz Granatowicz z Energa Invest SA, dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska i dr Żaneta Marciniak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Urszula Kowalczyk z Instytutu Morskiego w Gdańsku, Rafał Modrzewski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Piotr Kowalski z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Głos zabierały także inne osoby.
20160908_091532
Ideą konferencji było pokazanie aktualnego stanu królowej polskich rzek na odcinku pomiędzy Grudziądzem a jej ujściem, oraz zaprezentowanie celowości budowy kaskady dolnej Wisły, zapewniającej tej drodze wodnej parametry IV klasy, gwarantującej jej bezpieczeństwo powodziowe, pozwalającej wykorzystać potencjał hydroenergetyczny rzeki.

Argumentując za realizacją tego ponadpokoleniowego zadania, zaprezentowano aktualne działania na rzecz przyjęcia przez Polskę ONZ-owskiej konwencji AGN (Europejskiego Porozumienia w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu), omówiono plany Ministerstwa Środowiska w sprawie budowy Kaskady dolnej Wisły oraz społeczno-ekonomiczne efekty kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły, przybliżono aktualny stan procedowania krajowych dokumentów strategicznych i obecność w nich inwestycji, dotyczącej budowy stopnia wodnego poniżej Włocławka, wskazano mechanizmy blokowania inwestycji przez tzw. ekoterrorystów oraz odniesiono się do światowych przykładów i trendów w tym zakresie.

W kontekście uregulowania biegu Wisły w jej dolnym odcinku, zaprezentowano też koncepcję rewitalizacji drogi wodnej E40 na odcinku Brześć-Wisła, wskazano przykłady nowoczesnych sposobów tworzenia waterfrontów w miastach nadrzecznych, omówiono zakres i sposób przebudowy ujścia Wisły w latach 2011-2015, w celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej regionu oraz wskazano korzyści płynące z realizacji projektu EMMA, dotyczącego zwiększenia mobilności towarów i logistyki w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych.

Konferencja była dobrze zorganizowana, interesująca merytorycznie, skupiła osoby zdecydowanie popierające realizację idei uregulowania dolnego biegu Wisły, poprzez jej kaskadyzację. Biorąc pod uwagę wypowiedzi oficjalnych przedstawicieli rządu, samorządów, parlamentu oraz inwestora, należy się spodziewać konkretnych działań i rychłego postępu w przygotowaniach inwestycji w Siarzewie.

20160908_092740

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2021 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?